Hòn đảo này có một đặc điểm khác lạ so với tất cả những hòn đảo khác ở Hoa KỳHòn đảo này có một đặc điểm khác lạ so với tất cả những hòn đảo khác ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có 14 vùng lãnh thổ, trong đó chỉ có 5 vùng dân cư. Chúng bao gồm Samoa phía Nam Thái Bình Dương, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương, đảo